เครื่องประทับไปรษณียากรดิจิตอล Neopost IJ50

เครื่องประทับไปรษณียากรดิจิตอล Neopost IJ50

Compact and easy to use, the advanced features of the IJ-50 deliver the next level of mailing performance for flourishing businesses, offering packet and parcel versatility with real speed for the monthly invoice run or marketing activities. The IJ-50’s advanced inkjet technolog

เครื่องประทับไปรษณียากรดิจิตอล Neopost IJ50

เครื่องประทับตราไปรษณียากรขนาดกลาง ความเร็วในการประทับตราสูงสุด 85 ซองต่อนาที

เครื่องประทับตราไปรษณียากรขนาดกลาง ประสิทธิภาพสูง สามารถประทับตราไปรษณียากร จดหมายหรือพัสดุได้เองภายในองค์กรของท่าน ช่วยประหยัดเวลา สะดวกแก่การใช้งานด้วยระบบ การเติมเงินออนไลน์ โดยผ่านระบบโทรศัพท์ ควบคุมค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน พิมพ์ตัวหนังสือคมชัดเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร เหมาะสำหรับองค์กรที่มีปริมาณการส่งจดหมาย ประมาณ 5,000 ฉบับ ต่อเดือน

ตัวเครื่องขนาดกลาง แต่ประสิทธิภาพสูง

Neopost IJ-50 เป็นเครื่องที่สมบูรณ์แบบ ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก กระทัดรัดเพื่อความสะดวกในการใช้งานในองค์กร ใช้งานง่าย การทำงานไม่ยุ่งยากซับซ้อน พิมพ์โดยระบบ ดิจิตอล ตัวหนังสือมีความคมชัดพิมพ์ลงบนซองจดหมายที่มีความ หนาถึง 6 มิลลิเมตร หรือพิมพ์ลงบนฉลากในกรณีที่เป็นพัสดุที่มีขนาดใหญ่ สามารถสร้างข้อความบนหน้าซองจดหมาได้ ยกตัวอย่าง เช่น โอกาสพิเศษต่าง ๆ ,แสดงความยินดี หรือโปรโมชั่นได้ถึง 10 ข้อความ รวทั้งยังประทับตราวันที่ ที่ตี พิมพ์ได้ด้วย

เครื่องประทับตราไปรษณียากรบอกราคาแม่นยำ เน้นความปลอดภัย

Neopost IJ-50 สามารถบอกราคาค่าส่งได้ในตัวเครื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ อัตราเดียวกับไปรษณีย์ไทยและตัวเครื่องยังมาพร้อมกับตราชั่ง ที่มีความเที่ยงตรงและแม่นยำช่วยให้น้ำหนักถูกต้องตัดปัญหาเรื่องน้ำหนักที่ชั่งแล้วเกินจริงหรือ ต่ำกว่าค่าจริง

Neopost IJ-50 เป็นเครื่องประทับตราไปรษณียากรที่ไม่จำเป็นต้องใช้แสตมป์ หรือเงินสดย่อยในการใช้ส่งไปรษณีย์อีกต่อไปอีกทั้งตัวเครื่องมีรันนัมเบอร์ไม่ซ้ำกันแต่ละซองเพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กร Neopost IJ – 50 สามารถล็อคตัว เครื่องได้เองโดยอัตโนมัติป้องกันผู้อื่นมาใช้งาน และยังสามารถเช็คข้อมูลได้อย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นการเช็ค ราคา การประมวลผลหรือจัดทำรายงาน (โดยผ่านระบบ Diamond Server ของ Neopost)

การจัดการค่าใช้จ่ายไปรษณีย์

Neopost IJ-50 ทำการเชื่อมต่อตรงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลอดจนสามารถ ออกรายงาน ควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างสะดวกขึ้น

เครื่องประทับไปรษณียากรดิจิตอล Neopost IJ50