เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL Paper Shredders ผลิตจากประเทศเยอรมนนี ทนทาน ใช้งานง่าย สะดวก ปลอดภัย ในการทำลายเอกสาร มั่นใจได้ว่าความลับของคุณไม่รั่วไหล

Paper Shredders - Deskside Range

เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 2220

เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 2220 (จำนวนเอกสารที่ทำลาย 11 -13 แผ่น/ต่อครั้ง)

(เครื่องทำลายเอกสารขนาดเล็ก Personal desk-side shredding machine) Easy-to-operate multifunction switch for forward / stop (off) / reverse...

Learn More
เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 2245

เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 2245 (จำนวนเอกสารที่ทำลาย 11 -13 แผ่น/ต่อครั้ง)

(เครื่องทำลายเอกสารขนาดเล็ก Deskside Paper Shredder)

Easy-to use deskside shredder for environmentally conscious users. EASY-...

Learn More
เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 2265

เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 2265 (จำนวนเอกสารที่ทำลาย 11 -13 แผ่น/ต่อครั้ง)

(เครื่องทำทาลเอกสาร IDEAL 2265 Compact entry model to the business class of document shredder machine)

Easy-to use deskside...

Learn More
เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 2270

เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 2270 (จำนวนเอกสารที่ทำลาย 11 -13 แผ่น/ต่อครั้ง)

(เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 2270 Compact shredder machine with second cutting head for CDs and DVDs)

Two separate feed openings and...

Learn More
เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 2445

เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 2445 (จำนวนเอกสารที่ทำลาย 19 -21 แผ่น/ต่อครั้ง)

(เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 2445 Convenient and powerful deskside document shredder. With SSC – smart shred control – for shredding without paper...

Learn More
เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 2465

เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 2465 (จำนวนเอกสารที่ทำลาย 22 -24 แผ่น/ต่อครั้ง)

(เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 2465 Powerful deskside shredder machine - suitable for small work groups)

”SPS“- (...

Learn More

Paper shredder : Office Range

เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 2503

เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 2503 (จำนวนเอกสารที่ทำลาย 21 -23 แผ่น/ต่อครั้ง)

(เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL Convenient and powerful deskside document shredder. With SSC – smart shred control – for shredding without paper jams)...

Learn More
เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 2604

เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 2604 (จำนวนเอกสารที่ทำลาย 30 -32 แผ่น/ต่อครั้ง)

(เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 2604 Centralised office paper shredder - suitable for continuous operation)

”SPS“- (Safety Protection...

Learn More
เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 3104

เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 3104 (จำนวนเอกสารที่ทำลาย 30 -32 แผ่น/ต่อครั้ง)

(เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 3104 Centralised office paper shredder - suitable for continuous operation)

SPS - (Safety Protection...

Learn More
เครื่องทำลายเอกสาร 3105

เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 3105 (จำนวนเอกสารที่ทำลาย 40 -45 แผ่น/ต่อครั้ง)

(เครื่องทำลายเอกสาร 3105 Innovative high capacity paper shredder with A3 feed opening)

SPS – (Safety Protection System) package:...

Learn More
เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 3804

เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 3804 (จำนวนเอกสารที่ทำลาย 25 -28 แผ่น/ต่อครั้ง)

(เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 3804 - Attractively priced document paper shredder with 400 mm feed opening)

SPS – (Safety Protection...

Learn More
เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 4002

เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 4002 (จำนวนเอกสารที่ทำลาย 39 -41 แผ่น/ต่อครั้ง)

(เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 4002 -High capacity office paper shredder with 200 litres volume for the shreds)

SPS – (Safety...

Learn More
เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 4005

เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 4005 (จำนวนเอกสารที่ทำลาย 50 -55 แผ่น/ต่อครั้ง)

(เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 4005 Shredder Machine with automatic oil injection system for a consistently high shred performance)

...

Learn More

Paper shredder : High Capacity Range

เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 4605

เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 4605 (จำนวนเอกสารที่ทำลาย 65 -70 แผ่น/ต่อครั้ง)

เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 4605 Tilting feeding hopper for crumpled paper.

Feeding paddle for effective insertion of crumpled paper...

Learn More
เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 4107

เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 4107 (จำนวนเอกสารที่ทำลาย 90 -110 แผ่น/ต่อครั้ง)

เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 4107 -Shredder Machine with large feeding table and conveyor belt​

high shred speed for efficient...

Learn More
เครื่องทำลายเอกสารขนาดใหญ่ IDEAL 5009

เครื่องทำลายเอกสารขนาดใหญ่ IDEAL 5009 (จำนวนเอกสารที่ทำลาย 600 -700 แผ่น/ต่อครั้ง)

เครื่องทำลายเอกสารขนาดใหญ่ IDEAL 5009 - Simply gigantic paper shredder: for really large quantities and complete lever arch files ...

Learn More

Special Solutions

เครื่องทำลายเอกสาร แผ่นซีดี ดีวีดี IDEAL 0201 OMD

เครื่องทำลายเอกสารที่สามารถทำลายแผ่น CDs and DVDs

High-quality cutting head with 2.2 x 4 mm particle size for high security needs according to German BSI - TL 03420 and North American NSA...

Learn More
เครื่องทำลาย Hard Disk IDEAL 0101 HDP

The ideal solution for making discarded hard drives from personal computers, notebooks, printers and copiers unusable.

At the touch of a button, the IDEAL 0101 HDP punches a hole completely through the hard drive, rendering the stored data unaccessible. The mechanical...

Learn More