การพิมพ์ (Printing)

พิมพ์ดิจิตอล

การพิมพ์ดิจิตอล (DIGITAL PRINTING) เหมาะกับงานพิมพ์ที่มีปริมาณไม่มาก
มีการเปลี่ยนภาพหรือข้อความบ่อย งานพิมพ์ประเภทนี้ก็จะมีแผ่นพับ ใบปลิว
หนังสือ กล่องบบรจุภัณฑ์

พิมพ์ออฟเซ็ต

การพิมพ์ออฟเซ็ต พิมพ์ต่อ สำหรับงานพิมพ์ประเภทนี้สามารถ ผลิตงานพิมพ์ที่มีคุณภาพสูง งานพิมพ์ออฟเซ็ตแผ่นพับ ใบปลิวหนังสือ วารสาร นิตยสาร การ์ด