เครื่องพับเย็บมุงหลังคา

เครื่องพับและเย็บ มุงหลังคา แบบตั้งค่าอัตโนมัติเป็นเครื่องที่ช่วยให้งานจัดชุดเอกสารเป็นเรื่องง่าย