นีโอโพส ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น

ซอฟต์แวร์ในการจัดการงานด้านเอกสารและการจัดส่งจดหมาย สามารถที่จะเลือกจัดเก็บเอกสาร พิมพ์เอกสาร หรือจัดส่ง E-mail ในขั้นตอนเดียว สามารถเพิ่ม โปรโมชั่น โลโก้ บาร์โค้ด หรือข้อความต่างๆ ลงบนจดหมายโดยไม่มีการแก้ไข original file สามารถทำงานร่วมกันกับเครื่องพับบรรจุซองอัตโนมัติ