เครื่องพับบรรจุซองอัตโนมัติ

ช่วยให้งานพับเอกสารใส่ซองจดหมายเป็นเรื่องง่าย ใบแจ้งหนี้ จดหมายเตือน จดหมายตอบรับ จดหมายเวียน จดหมายประชาสัมพันธ์ Directmail ประหยัดและควบคุมค่าใช้จ่ายและยังเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สามารถทำได้เองภายในบริษัทหรือแผนก