เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ

ช่วยให้การทำงานในการจัดส่งจดหมายแบบ 1 ใบเป็นเรื่องง่าย จดหมายแจ้งเตือน ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน สลิปเงินเดือน รหัสบัตรเครดิต แจ้งผลการเรียน เร็วกว่าการทำงานด้วยมือถึงร้อยเท่า พร้อมทั้งช่วยประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และลดต้นทุนในการส่งจดหมาย งานออกมาดูดี มีมาตรฐาน แบบธนาคาร ประกัน หรือลิสซิ่งต่างๆ ส่งกัน ณ ปัจจุบัน