เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ MailFinisher 120A Plus

เหมาะสําหรับงานปริมาณมาก ต้องการพิมพ์ 4 สี เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ได้ทุกยี่ห้อ ความเร็วไม่เกิน 125 แผ่น/ นาที  ชุดพับเป็นแบบ Unique Folding Drum Bypass Tray พร้อมกุญแกล็อค  ชุดกดทับกระดาษแบบ 2 pairs เลือกวางเครื่องได้ทั้งลักษณะ L และ I รองรับการทํางาน 600,000 ฟอร์ม/ เดือน