เครื่องตัดกระดาษแบบแท่นตัด, มือโยก, ไฟฟ้า, และไฮโดรลิค (Paper Cutter)