เครื่องเรียงกระดาษ เรียงบิล

เครื่องเรียงกระดาษ ช่วยให้งานจัดการเอกสารที่ต้องใช้แรงงานคน ง่าย สะดวก รวดเร็ว

  • เครื่องเรียงกระดาษ เรียงบิล

    Uchida Air Collator

  • เครื่องเรียงกระดาษ เรียงบิล

    Uchida UC-1200