เครื่องเปิดซองจดหมายอัตโนมัติ

เครื่องมือในการทำงานที่ช่วยให้ท่านได้ติดต่อสื่อสารกับลูกค้า การสั่งออเดอร์สินค้า จดหมายตอบรับ รวดเร็วขึ้น ลดเวลาในการเปิดซองจดหมายที่เข้ามาภายในองค์กรของท่านในประมาณวันละมากๆ ใช้กับซองได้ทุกขนาด ที่ความหนาไม่เกิน 4 มิลลิเมตร