กาวเครื่องเข้าเล่มไสกาว

กาวสำหรับเครื่องเข้าเล่มไสกาว มีให้เลือกทั้งชนิด EVA และ PUR