ซอฟแวร์จัดทำและส่งจดหมายอัตโนมัติ Impress-automate

ซอฟแวร์จัดทำและส่งจดหมายอัตโนมัติ Quadient Impress Automate ซอฟแวร์ที่ช่วยให้การติดต่อทางธุรกิจมีความคล่องตัว เพื่อตอบสนองและปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว ตามความต้องการของลูกค้าปัจจุบัน และเพื่อรองรับกับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต
  • จัดส่งอีเมล์ข้อมูลของลูกค้าแต่ละรายแบบอัตโนมัติ ง่ายแค่คลิก
  • ประหยัดเวลา (1,000 อีเมล์เพียงชั่วพริบตา)
  • ปรับรูปแบบหน้าตาเอกสาร & จับคู่เอกสาร & รวมเอกสาร
  • บันทึกข้อมูลที่ทำโดยใช้พื้นที่จัดเก็บที่น้อยกว่า
  • สร้างบาร์โค้ดสำหรับทำงานร่วมกับเครื่องพับบรรจุซองอัตโนมัติ
  • ประหยัดค่าใช้จ่าย (ไม่ต้องซื้อซอฟแวร์, เจ้าหน้าที่ IT, ค่าบริการรายปี)
  • รับประกันความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า (จากประสบการณ์อันยาวนานของ Neopost
    ผู้นำระบบการจัดส่งจดหมายระดับโลก)