น้ำมันบำรุงรักษาใบมีดเครื่องทำลายเอกสาร

น้ำมันผสมพิเศษสำหรับเครื่องทำลายเอกสารเพื่อป้องกันกระดาษติด การทำงานสำหรับเครื่องทำลายเอกสารแบบตัดขวาง ใบมีดน้ำมันทุกๆ 30 นาที หรือทุกๆ ชั่วโมง ของการทำงานสำหรับเครื่องทำลายเอกสารต่อเนื่องเป็นเวลานาน