น้ำมันบำรุงรักษาใบมีดเครื่องทำลายเอกสาร

น้ำมันบำรุงรักษาใบมีดเครื่องทำลายเอกสาร

น้ำมันผสมพิเศษสำหรับเครื่องทำลายเอกสารเพื่อป้องกันกระดาษติด การทำงานสำหรับเครื่องทำลายเอกสารแบบตัดขวาง ใบมีดน้ำมันทุกๆ 30 นาที หรือทุกๆ ชั่วโมง ของการทำงานสำหรับเครื่องทำลายเอกสารต่อเนื่องเป็นเวลานาน

น้ำมันบำรุงรักษาชุดใบมีดเครื่องทำลาย

ขนาด 50 ml

การใช้งานได้ 20 ครั้ง / 1 ขวด

ขนาด 80 ml

การใช้งานได้ 30 ครั้ง  / 1 ขวด

บีบน้ำมันลงบนกระดาษในรูปแบบซิกแซกด้านหนึ่งของกระดาษ

ขั้นตอนสุดท้าย ใส่กระดาษทาน้ำมันในช่องเครื่องทำลายเอกสาร กดปุ๋มให้เครื่องทำงาน

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม