น้ำมันหล่อลื่นใบมีดเครื่องทำลายเอกสาร Neo15 oil shredder

เครื่องทำลายเอกสารจะเก็บฝุ่นกระดาษและสิ่งสกปรกต่างๆ บนใบมีด และแกนภายในเครื่อง การสะสมของสิ่งสกปรกนี้ส่งผลต่อประสิทธิภาพ การทำงานของเครื่องทำลายเอกสาร Neo15 ช่วยหล่อลื่นใบมีดเครื่องทำลายเอกสารขณะที่ทำการย่อยและรับประกันประสิทธิภาพการย่อยที่ดีอย่าง สม่ำเสมอเหมาะสำหรับการใช้งานหรือการทำงานต่อเนื่อง ช่วยดูดซับฝุ่นกระดาษที่ทำลาย จึงช่วยทำความสะอาดและบำรุงรักษาใบมีดและตัวเครื่อง ของเครื่องทำลายเอกสาร Neo15 น้ำมันหล่อลื่นใบมีดเครื่องทำลายเอกสารชนิดกลั่นอย่างดี ไม่มีสารเติมแต่ง ปราศจากอะโรมาติก น้ำมันชนิดพิเศษ ที่ให้การหล่อลื่นที่เหมาะสม สำหรับทำความสะอาดและหล่อลื่นใบมีดเครื่องทำลายเอกสาร เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ