ป้ายโฆษณาดิจิตอลมินิ

ลดความเสี่ยง สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ เครื่องออกแบบหน้าจอขนาดใหญ่ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานและการแสดงผล ระบบ วัดอุณหภูมิแม่นยําด้วยชุดเซ็นเซอร์ OMRON และ SHARP จากญี่ปุ่น สามารถตั้งค่าเตือน อุณหภูมิ ภาพพร้อมเสียง พร้อมการแจ้งเตือนผ่าน SMS สําหรับการคัดกรองก่อนที่จะเข้าพื้นที่รวมถึงสามารถจัดเก็บข้อมูลหรือนําไปประยุกต์ใช้กับบัตรพนักงานได้