ป้ายโฆษณาดิจิตอล WALL-MOUNTED

Neosmart Billboard มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android พร้อมระบบจัดการโฆษณาผ่าน Cloud App ควบคุมปรับเปลี่ยนเนื้อหาคอนเทนต์จากระยะไกลได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน
  • เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ในการโฆษณาสินค้าใหม่ๆ
  • ส่งข้อความที่ต้องการสื่อกับลูกค้า หรือภายในองค์กร
  • ลดต้นทุนในการทำป้ายหรือแผ่นโฆษณา
  • ตอบโจทย์การใช้งาน ได้ทั้งภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว
  • ส่งเสริมการขาย และบริการของคุณ
  • ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
  • โฆษณาได้ทันที (ไม่ต้องรองานสั่งพิมพ์)
  • ปรับเปลี่ยนงานได้รวดเร็ว และดูน่าสนใจ