เครื่องกระตุกกระดาษต่อเนื่องอัตโนมัติ FORMAX FD 550

เครื่องกระตุกกระดาษต่อเนื่องอัตโนมัติ ใช้ได้กับกระดาษต่อเนื่องทั้ง แบบมีสําเนาหรือไม่มีสําเนาได้เป็นอย่างดี สามารถจัดการงานเอกสารประเภทกระดาษต่อเนื่อง เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ ได้เองภายในบริษัท หรือแผนก โดยไม่จําเป็นต้องจ้าง Outsource หรือ พนักงาน Part Time อีกต่อไป ช่วยในการประหยัดเวลาและควบคุมค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน