เครื่องกระตุกกระดาษต่อเนื่องอัตโนมัติ FORMAX FD 676

เครื่องกระตุกกระดาษต่อเนื่องอัตโนมัติ FORMAX FD 676

ความเร็วในการกระตุกกระดาษต่อเนื่อง ได้สูงสุดถึง 30,000 แผ่นต่อชั่วโมง สามารถกระตุกกระดาษ copy ได้สูงสุดถึง 6 แผ่น ใช้ได้กับกระดาษต่อเนื่องทั้งแบบมีสำเนาหรือไม่มีสำเนาได้เป็นอย่างดี สามารถจัดการงานเอกสารประเภทกระดาษต่อเนื่อง เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ ภายในบริษัทหรือแผนก ช่วยในการประหยัดเวลาและควบคุมค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 • ความเร็วในการกระตุกกระดาษต่อเนื่อง ได้ความเร็ว 30-500 ฟุต/ นาที
 • เป็นเครื่องกระตุกขนาดใหญ่รองรับงานได้ในปริมาณมาก
  สามารถกระตุกกระดาษ copy ได้สูงสุดถึง 8 แผ่น
 • สามารถกระตุกกระดาษที่มีความหนา 55-300 แกรมต่อตารางเมตร
 • ใช้ได้กับกระดาษขนาด ความกว้าง 2.75-19 นิ้ว ความยาว 2.75-17 นิ้ว
 • ใช้ระบบการดึงกระดาษโดยใช้ระบบ Tractor Feed สะดวกในการเคลื่อนย้าย
  มีล้อเลื่อน พร้อมทั้งมีช่องสำหรับเก็บเศษกระดาษ (กรณีที่มีการตัดขอบ)
 • มีปุ่มความคุมและสามารถปรับความเร็วให้เหมาะสมกับรูปแบบงาน
 • สามารถปรับเปลี่ยนระยะการกระตุกได้ โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริม
  หรือเครื่องมืออื่นๆ ช่วยในการปรับ
 • เครื่องจะหยุดอัตโนมัติเมื่อกระดาษติดบริเวณทางออกของกระดาษ
  เครื่องจะหยุดอัตโนมัติเมื่อฝาครอบเครื่องถูกเปิด เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
 • ใช้กระแสไฟฟ้า 115 โวลท์ (ในชุดมีอุปกรณ์แปลงไฟให้เป็น 220 โวลท์)
 • ขนาดเครื่อง ลึก 58 x กว้าง 41 x สูง 56 นิ้ว
 • น้ำหนักเครื่อง 192 กิโลกรัม
 • ผลิตจากประเทศอเมริกา
 • ตัวเครื่องได้รับมาตรฐาน UL
 • รับประกันสินค้า 1 ปี
สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม