เครื่องกระตุกกระดาษต่อเนื่องอัตโนมัติFORMAX FD 680

เครื่องกระตุกกระดาษต่อเนื่องอัตโนมัติFORMAX FD 680

เครื่องกระตุกกระดาษต่อเนื่องอัตโนมัติ ใช้ได้กับกระดาษต่อเนื่องทั้ง แบบมีสําเนาหรือไม่มีสําเนาได้เป็นอย่างดี สามารถจัดการงานเอกสารประเภทกระดาษต่อเนื่อง เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ ได้เองภายในบริษัท หรือแผนก โดยไม่จําเป็นต้องใช้พนักงาน Part Time อีกต่อไป จึงช่วยในการประหยัดเวลา และควบคุมค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
 • ความเร็วในการกระตุกกระดาษต่อเนื่องได้ความเร็ว 30-500 ฟุต/ นาที 
 • เป็นเครื่องกระตุกขนาดใหญ่ รองรับงานได้ในปริมาณมาก
 • สามารถกระตุกกระดาษ Copy ได้สูงสุดถึง 8 แผ่น 
 • สามารถกระตุกกระดาษที่มีความหนา 55 – 300 แกรมต่อตารางเมตร
 • ใช้ได้กับกระดาษขนาด ความกว้าง 2.75 – 19 นิ้ว  ความยาว 2.75 – 17 นิ้ว 
 • ใช้ระบบการดึงกระดาษโดยใช้ระบบ Tractor Feed 
 • สะดวกในการเคลื่อนย้าย มีล้อเลื่อน พร้อมทั้งมีช่องสําหรับเก็บเศษกระดาษ (กรณีที่มีการตัดขอบ)
 • มีปุ่มความคุมและสามารถปรับความเร็วให้เหมาะสมกับรูปแบบงาน
 • สามารถปรับเปลี่ยนระยะการกระตุกได้ ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมหรือเครื่องมืออื่นๆ ช่วยในการปรับ
 • เครื่องจะหยุดอัตโนมัติเมื่อกระดาษติดบริเวณทางออกของกระดาษ
 • เครื่องจะหยุดอัตโนมัติเมื่อฝาครอบเครื่องถูกเปิด เพื่อความปลอดภัยในการทํางาน
 • เครื่องมาพร้อมตราประทับลายเซ็น หรือ cancel stamp
 • ใช้กระแสไฟฟ้า 115 โวลท์ (ในชุดมีอุปกรณ์แปลงไฟให้เป็น 220 โวลท์) 
 • ขนาดเครื่อง ลึก 58 x กว้าง 41 x สูง 56 นิ้ว น้ำหนักเครื่อง 192 กิโลกรัม
 • ผลิตจากประเทศอเมริกา
 • ตัวเครื่องได้รับมาตรฐาน UL
 • รับประกันสินค้า 1 ปี
สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม