เครื่องตัดกระดาษมือโยก IDEAL 1080

แท่นตัดกระดาษมือโยก สามารถตัดกระดาษอาร์ตบอร์ดกระดาษจั่วปัง ตัดกระดาษได้กว้างสุด 800 มิลลิเมตร