เครื่องตัดนามบัตร การ์ดอัตโนมัติ Uchida AeroCut Nano

ครื่องตัดนามบัตรที่สามารถตัดพร้อมทั้งทำรอยพับ รอยปรุ ได้ในเวลาเดียวกัน รองรับกระดาษใหญ่สุด 330 x 488 มม. ความเร็วสูงสุด 126 นามบัตร/ นาที ระบบการดึงกระดาษอัตโนมัติพร้อมระบบกันซ้อน รองรับกระดาษที่ความหนา 120-350 แกรม