เครื่องทำรอยพับแบบมือโยก ElectroCreaser 36/52

เครื่องทำรอยพับแบบกึ่งอัตโนมัติ ใช้งานง่าย ทำงานโดยใช้แป้นเท้าเหยียบเพื่อทำรอยพับรองรับกระดาษหนา 80-400 แกรม