เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL รุ่น 2245

ช่วยให้มองเห็นเอกสารที่ทำลายด้านในช่วยให้เอกสารถูกทำลายอย่างถูกวิธีและปลอดภัย และช่วยลดจำนวนเอกสารที่ไม่จำเป็น ทำให้แผนก หรือสำนักงานของคุณดูเป็นระเบียบเรียบร้อย ทำลายเอกสารได้สูงสุดครั้งละ 11-13 แผ่น ทำลายคลิปหนีบกระดาษ ลวดเย็บ บัตรเครดิต รับประกันคุณภาพสินค้า 2 ปี รับประกันใบมีดตลอดอายุการใช้งาน
2245  ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 4 มม.
             ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 11 – 13 แผ่น  (70 แกรม) 9 – 11 แผ่น (80 แกรม)
             Security Level P-2 (DIN 66399) ทำลายแบบ Strip cut

 

 • ทำลายกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ คลิปหนีบกระดาษ บัตรเครดิต
 • หน้ากว้างช่องใส่เอกสาร 220 มม.
 • ความเร็วในการตัด 0.06 เมตร/ วินาที
 • มีฝาครอบป้องกันอันตรายจากใบมีด
 • มีสวิทซ์เดินหน้า และถอยหลัง แบบ EASY-Touch multifunction switch
 • กรณีที่ไม่ได้ใช้งานเครื่องจะหยุดเองอัตโนมัติ เมื่อใส่กระดาษเครื่องจะทำงานต่อ
  (Auto Start/ Stop)
 • กรณีที่ใส่กระดาษมากเกินไป เครื่องจะถอยหลังเองอัตโนมัติ (Auto Reverse)
 • กรณีที่มอเตอร์เกิดความร้อน เครื่องจะหยุดการทำงานเองอัตโนมัติ (Auto Stop)
 • ถังอยู่บริเวณหน้าเครื่องง่ายต่อการนำเอกสารออกไปทิ้ง
 • ความจุถังใส่กระดาษ 20 ลิตร
 • กำลังไฟในการทำลายเอกสาร 150 วัตต์ ไฟฟ้า 220 โวลท์