เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 2465

เครื่องทำลายเอกสารอัตโนมัติ ช่วยให้เอกสารถูกทำลายอย่างถูกวิธีปลอดภัย และช่วยลดจำนวนเอกสารที่ไม่จำเป็นทำให้แผนก หรือสำนักงานของคุณดูเป็นระเบียบเรียบร้อย

2465  ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 4 มม.

ทำลายเอกสารได้ครั้งละ  22 – 24 แผ่น  (70 แกรม)  19 – 21 แผ่น (80 แกรม)
Security Level P-2 (DIN 66399) ทำลายแบบ  Strip cut

2465-CC ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 4 x 40 มม.

ทำลายเอกสารได้ครั้งละ  16- 18 แผ่น  (70 แกรม)   13 – 15 แผ่น (80 แกรม)

Security Level P-4 (DIN 66399)  ทำลายแบบ  Cross cut

2465-CC ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 2 x 15 มม.

ทำลายเอกสารได้ครั้งละ  11- 13 แผ่น  ( 70 แกรม)   9 – 11 แผ่น (80 แกรม)

Security Level P-5 (DIN 66399)  ทำลายแบบ  Cross cut

 

 • ทำลายกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ คลิปหนีบกระดาษ บัตรเครดิต ซีดีและดีวีดี
 • หน้ากว้างช่องใส่เอกสาร 240 มม.
 • ความเร็วในการตัด 0.10 เมตร/ วินาที
 • “SPS” (Safety protection system) เครื่องจะหยุดทำงานทันทีเมื่อฝาครอบถูกยกขึ้น
 • “ESM” (Energy saving mode)  มีโหมดช่วยประหยัดพลังงาน
 • กรณีที่ไม่ได้ใช้งานเครื่องจะหยุดเองอัตโนมัติ และเมื่อใส่กระดาษเครื่องจะทำงานต่อ(Auto Start/ Stop)
 • มีสวิทซ์เดินหน้า และถอยหลัง แบบ EASY SWITH
 • กรณีที่ใส่กระดาษมากเกินไป เครื่องจะถอยหลังเองอัตโนมัติ (Auto Reverse)
 • กรณีที่ถังใส่กระดาษเต็ม หรือฝาเครื่องถูกเปิด เครื่องจะหยุดการทำงานเองอัตโนมัติ(Auto Stop)
 • กรณีที่มอเตอร์เกิดความร้อน เครื่องจะหยุดการทำงานเองอัตโนมัติ (Auto Stop)
 • ถังใส่กระดาษเป็นแบบถุงสามารถเปลี่ยนได้ง่าย
 • ฐานล้อเลื่อน เคลื่อนย้ายได้ง่าย
 • ขนาดความจุตัวถัง 50 ลิตร  ความจุถังใส่กระดาษ 35 ลิตร
 • กำลังไฟในการทำลายเอกสาร 580 วัตต์ ไฟฟ้า 220 โวลท์