เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 2604-2604 CC/ 2604-MC-2604-SMC

เครื่องทำลายเอกสารอัตโนมัติ ช่วยให้เอกสารถูกทำลายอย่างถูกวิธี และปลอดภัย และช่วยลดจำนวนเอกสารที่ไม่จำเป็น ออกไปจากโต๊ะคุณ ทำให้แผนก หรือสำนักงานของคุณดูเป็นระเบียบเรียบร้อย
2604 ทำลายเอกสารได้ครั้งละ  30 – 32 แผ่น  ( 70 แกรม)  26 – 28 แผ่น (80 แกรม)
Security Level  P-2 (DIN 66399) ทำลายแบบ Strip cut ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 4 มม.


2604-CC ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 25- 27 แผ่น (70 แกรม)  21 – 23 แผ่น (80 แกรม)
Security Level P-4 (DIN 66399) ทำลายแบบ  Cross cut  ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 4 x 40 มม.

2604-MC ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 8 – 10 แผ่น ( 70 แกรม) 6 – 8 แผ่น (80 แกรม)
Security Level P-6 (DIN 66399) ทำลายแบบ fine cut ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 0.8 x 12 มม.

2604-CC ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 15- 17 แผ่น (70 แกรม) 13 – 15 แผ่น (80 แกรม)
Security Level P-5 (DIN 66399) ทำลายแบบ  Cross cut  ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 2 x 15 มม.

2604-SMC ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 5 – 7 แผ่น (70 แกรม) 4 – 6 แผ่น (80 แกรม)
Security Level P-7 (DIN 66399) ทำลายแบบ  fine cut  ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 0.8 x 5 มม.

 • ทำลายกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ คลิปหนีบกระดาษ บัตรเครดิต ซีดีและดีวีดี
 • หน้ากว้างช่องใส่เอกสาร 260 มม.
 • ความเร็วในการตัด 0.08  เมตร/ วินาที
 • “SPS” (Safety protection system) เครื่องจะหยุดทำงานทันทีเมื่อฝาครอบถูกยกขึ้น
 • “ESM” (Energy saving mode)  มีโหมดช่วยประหยัดพลังงาน
 • “ECC” (Electronic capacity control) บอกสถานะการย่อยเอกสาร
  เพื่อช่วยป้องกันกระดาษติด
 • กรณีที่ไม่ได้ใช้งานเครื่องจะหยุดเองอัตโนมัติ เมื่อใส่กระดาษเครื่องจะทำงานต่อ
  (Auto Start/ Stop)
 • มีสวิทซ์เดินหน้า และถอยหลัง แบบ EASY_SWITH
 • กรณีที่ใส่กระดาษมากเกินไป เครื่องจะถอยหลังเองอัตโนมัติ (Auto Reverse)
 • กรณีที่ถังใส่กระดาษเต็ม หรือฝาเครื่องถูกเปิด เครื่องจะหยุดการทำงานเองอัตโนมัติ
  (Auto Stop)
 • กรณีที่มอเตอร์เกิดความร้อน เครื่องจะหยุดการทำงานเองอัตโนมัติ (Auto Stop)
 • ถังอยู่บริเวณหน้าเครื่อง  ง่ายต่อการนำเอกสารออกไปทิ้ง
 • ฐานล้อเลื่อน เคลื่อนย้ายได้ง่าย
 • ขนาดความจุตัวถัง 125 ลิตร  ความจุถังใส่กระดาษ 100 ลิตร
 • กำลังไฟในการทำลายเอกสาร 640 วัตต์ ไฟฟ้า 220 โวลท์
 • ขนาดเครื่อง (สูง x กว้าง x ลึก) 926 x 495 x 470 มม.
 • น้ำหนัก 48 กก.
 • ผลิตจากประเทศเยอรมันนี
 • รับประกันสินค้า 2 ปี (รับประกันใบมีดตลอดอายุการใช้งาน)