เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 4005 / 4005 CC

เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 4005 / 4005 CC

เครื่องทำลายเอกสารอัตโนมัติ ช่วยให้เอกสารถูกทำลายอย่างถูกวิธี และปลอดภัย และช่วยลดจำนวนเอกสารที่ไม่จำเป็น ออกไปจากโต๊ะคุณ ทำให้แผนก หรือสำนักงานของคุณดูเป็นระเบียบเรียบร้อย ทำลายเอกสารได้สูงสุดครั้งละ 50-55 แผ่น ทำลายคลิปหนีบกระดาษ ลวดเย็บ บัตรเครดิต CD, DVD รับประกันคุณภาพสินค้า 2 ปี รับประกันใบมีดตลอดอายุการใช้งาน
4005 ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 50 – 55 แผ่น (70 แกรม)  42 – 47 แผ่น (80 แกรม)

Security Level P-2 (DIN 66399) ทำลายแบบ Strip cut ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 6 มม.

4005-CC ทำลายเอกสารได้ครั้งละ  40- 45 แผ่น (70 แกรม) 34 – 39 แผ่น (80 แกรม)

Security Level P-4 (DIN 66399) ทำลายแบบ Cross cut ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 4 x 40 มม.

4005-CC ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 25- 30 แผ่น (70 แกรม) 21 – 26 แผ่น (80 แกรม)

Security Level P-5 (DIN 66399) ทำลายแบบ Cross cut ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 2 x 15 มม.

 • ทำลายกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ คลิปหนีบกระดาษ บัตรเครดิต ซีดี ดีวีดี และแผ่นดิสก์
 • หน้ากว้างช่องใส่เอกสาร 405 มม.
 • ความเร็วในการตัด 0.20  เมตร/ วินาที
 • “SPS” (Safety protection system) เครื่องจะหยุดทำงานทันทีเมื่อฝาครอบถูกยกขึ้น
 • “ESM” (Energy saving mode)  มีโหมดช่วยประหยัดพลังงาน
 • “ECC” (Electronic capacity control) บอกสถานะการย่อยเอกสาร เพื่อช่วยป้องกันกระดาษติด
 • กรณีที่ไม่ได้ใช้งานเครื่องจะหยุดเองอัตโนมัติ เมื่อใส่กระดาษเครื่องจะทำงานต่อ
  (Auto Start/ Stop)
 • มีสวิทซ์เดินหน้า และถอยหลัง แบบ EASY_SWITH
 • กรณีที่ใส่กระดาษมากเกินไป เครื่องจะถอยหลังเองอัตโนมัติ (Auto Reverse)
 • กรณีที่ถังใส่กระดาษเต็ม หรือฝาเครื่องถูกเปิด เครื่องจะหยุดการทำงานเองอัตโนมัติ
  (Auto Stop)
 • กรณีที่มอเตอร์เกิดความร้อน เครื่องจะหยุดการทำงานเองอัตโนมัติ (Auto Stop)
 • มีระบบฉีดน้ำมันหล่อลื่นอัตโนมัติ ช่วยให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
 • ถังอยู่บริเวณหน้าเครื่อง สะดวกต่อการนำเอกสารออกไปทิ้ง
 • ฐานล้อเลื่อน เคลื่อนย้ายได้ง่าย
 • ขนาดความจุตัวถัง 210 ลิตร  ความจุถังใส่กระดาษ 165 ลิตร
 • กำลังไฟในการทำลายเอกสาร 1,600 วัตต์ ไฟฟ้า 220 โวลท์
 • ขนาดเครื่อง (สูง x กว้าง x ลึก) 1,010 x 640 x 590 มม. น้ำหนัก 115 กก.
 • ผลิตจากประเทศเยอรมันนี
 • รับประกันสินค้า 2 ปี (รับประกันใบมีดตลอดอายุการใช้งาน)
สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม