เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 4108

เครื่องทำลายเอกสารอัตโนมัติขนาดใหญ่ ช่วยให้การทำลายเอกสารจำนวนมาก เสร็จสิ้นได้ด้วยเวลาอันรวดเร็ว ช่วยให้เอกสารถูกทำลายอย่างถูกวิธี และปลอดภัย และช่วยลดจำนวนเอกสารที่ไม่จำเป็น ออกไปจากโต๊ะคุณ ทำให้แผนก หรือสำนักงานของคุณดูเป็นระเบียบเรียบร้อย

4108  ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 6 มม.
        ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 100 – 120 แผ่น (70 แกรม) 85 – 105 แผ่น (80 แกรม)
        Security Level P-2 (DIN 66399) ทำลายแบบ Strip cut

4108-CC  ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 6 x 50 มม.

ทำลายเอกสารได้ครั้งละ  85- 100 แผ่น (70 แกรม)  74 – 87 แผ่น (80 แกรม)
         Security Level P-3 (DIN 66399)  ทำลายแบบ Cross cut 

 • ทำลายกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ คลิปหนีบกระดาษ บัตรเครดิต ซีดีและดีวีดี
  แผ่นดิสก์ แฟ้มกระดาษ
 • สามารถทำลายกระดาษได้แม้ กระทั่งเอกสารนั้นโดนขยำหรือมีรอยยับยู่ยี่
 • หน้ากว้างช่องใส่เอกสาร 410 มม.
 • ความเร็วในการตัด 0.26 เมตร/ วินาที
 • กรณีที่ใส่กระดาษมากเกินไป เครื่องจะหยุดทำงานอัตโนมัติ  (Auto Reverse)
 • กรณีที่ถังใส่กระดาษเต็ม หรือฝาเครื่องถูกเปิด เครื่องจะหยุดการทำงานเองอัตโนมัติ
  (Auto Stop)
 • กรณีที่มอเตอร์เกิดความร้อน เครื่องจะหยุดการทำงานเองอัตโนมัติ (Auto Stop)
 • กรณีที่มอเตอร์เกิดความร้อน เครื่องจะหยุดการทํางานเองอัตโนมัติ (Auto Stop)
 • เครื่องจะตัดไฟหากไม่มีการใช้งาน 30 นาที (Auto Standby)
 • มีระบบฉีดน้ำมันหล่อลื่น ช่วยให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
 •  มีปุ่ม Emergency Switch ในกรณีฉุกเฉินสามารถหยุดเครื่องได้ในทันที
 • มีสวิทซ์เดินหน้า และถอยหลัง แบบ EASY_SWITH
 • ฐานล้อเลื่อน สามารถเคลื่อนย้ายได้
 • มีสวิทซ์ ควบคุมการเปิด-ปิดเครื่อง
 • กําลังไฟในการทําลายเอกสาร 3 กิโลวัตต์ ไฟฟ้า 400 โวลท์
 • ความจุถังใส่กระดาษ 300 ลิตร แบบถุงอยู่บริเวณด้านหลังตัวเครื่อง
 • ขนาดเครื่อง (สูง x กว้าง x ลึก) 1440 x 1240/690 x 1700 มม. น้ำหนัก 350 กก.
 • ผลิตจากประเทศเยอรมันนี
 • รับประกันสินค้า 2 ปี (รับประกันใบมีด 2 ปี)