เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL รุ่น 5009

เครื่องทำลายเอกสารอัตโนมัติขนาดใหญ่ ช่วยให้การทำลายเอกสารจำนวนมาก เสร็จสิ้นได้ด้วยเวลาอันรวดเร็ว ช่วยให้เอกสารถูกทำลายอย่างถูกวิธี และปลอดภัย และช่วยลดจำนวนเอกสารที่ไม่จำเป็น ออกไปจากโต๊ะคุณ ทำให้แผนก หรือสำนักงานของคุณดูเป็นระเบียบเรียบร้อย
5009-2 CC ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 8 x 40-80 มม.
             ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 600 – 700 แผ่น (70 แกรม) 500 – 600 แผ่น (80 แกรม)

Security Level P-2 (DIN 66399) ทำลายแบบ Cross cut

5009-3 CC ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 6 x 50 มม.
            ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 300- 400 แผ่น (70 แกรม) 250 – 350 แผ่น (80 แกรม)

Security Level P-3 (DIN 66399) ทำลายแบบ Cross cut

 • ทำลายกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ คลิปหนีบกระดาษ บัตรเครดิต ซีดีและดีวีดี แผ่นดิสก์ แฟ้มเอกสาร
 • สามารถทำลายกระดาษได้แม้ กระทั่งเอกสารนั้นโดนขยำ หรือมีรอยยับยู่ยี่
 • หน้ากว้างช่องใส่เอกสาร 500 มม.
 • ความเร็วในการตัด 0.23 เมตร/ วินาที
 • กรณีที่ใส่กระดาษมากเกินไป เครื่องจะถอยหลังเองอัตโนมัติ (Auto Reverse)
 • กรณีที่ถังใส่กระดาษเต็ม หรือฝาเครื่องถูกเปิด เครื่องจะหยุดการทำงานเองอัตโนมัติ (Auto Stop)
 • กรณีที่มอเตอร์เกิดความร้อน เครื่องจะหยุดการทำงานเองอัตโนมัติ (Auto Stop)
 • มีระบบฉีดน้ำมันหล่อลื่น ช่วยให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
 • ฐานล้อเลื่อน สามารถเคลื่อนย้ายได้
 • มีกุญแจและสวิทซ์ ควบคุมการเปิด-ปิดเครื่อง
 • มีปุ่ม Emergency Switch ในกรณีฉุกเฉินสามารถหยุดเครื่องได้ในทันที
 • ปุ่มควบคุมการทำงานเป็น แบบ panel with push buttons
 • ความจุถังใส่กระดาษ 300 ลิตร แบบถุงอยู่บริเวณด้านหลังตัวเครื่อง
 • กำลังไฟในการทำลายเอกสาร 9 ( 2 x 4.5 ) กิโลวัตต์ ไฟฟ้า 400 โวลท์
 • ขนาดเครื่อง (สูง x กว้าง x ลึก) 1714 x 1036 x 2170 มม. น้ำหนัก 1130 กก.
 • ผลิตจากประเทศเยอรมันนี
 • รับประกันสินค้า 2 ปี (รับประกันใบมีด 2 ปี)