เครื่องทำลาย Harddisk KS-13110HP

เครื่องเจาะฮาร์ดดิสก์รุ่นเริ่มต้น ความปลอดภัยในการทำงานสูง รอง SSD, 2.5″, 3.5″ ความเร็ว 2 ชิ้น / นาที มาตรฐาน H-2