เครื่องทำลาย Harddisk KS-13230MS

เครื่องทำลายเอกสาร และฮาร์ดดิสก์ รองรับงานทำลายที่หลากหลาย รองรับ กระดาษ, USB, CD, SSD, 2.5″ ความเร็ว 4-5 ชิ้น/นาที มาตรฐาน H-3