เครื่องทำลาย Harddisk KS-13300HD

เครื่องทำลายเอกสาร และฮาร์ดดิสก์ รองรับงานทำลายที่หลากหลายในปริมาณมาก  กระดาษ, SSD, 2.5″ , 3.5″ กระดาษครั้งละ 80-100 แผ่น ความเร็ว 4-5 ชิ้น/นาที (มาตรฐาน H-3)