เครื่องนับกระดาษ, การ์ด, ซองจดหมาย Countron Touch

เครื่องนับกระดาษ, การ์ด, ซองจดหมาย Countron Touch

เครื่องนับกระดาษตัวเครื่องใช้งานง่าย หัวนับแข็งแรง ทนทาน สำหรับตรวจสอบจำนวนกระดาษ หรือปริมาณงานเพื่อความถูกต้องและแม่นยำ ในการบรรจุหีบห่อ สำหรับจัดส่งลูกค้า เหมาะสำหรับงานปริมาณมากๆ ที่ต้องการความถูกต้อง เที่ยงตรง แม่นยำ และลดระยะเวลาในการทำงาน
 • ความเร็วในการนับสูงสุด 0 – 2,500 แผ่น/ นาที
 • รองรับกระดาษขนาด
  ขนาดใหญ่สุด 546 x 788 มิลลิเมตร (21.5 x 31 นิ้ว)
  ขนาดเล็กสุด 100 x 150 มิลลิเมตร (3.9 x 5.9 นิ้ว)
 • รองรับกระดาษหนา 22 – 255 แกรม
 • ระบบการนับเป็นแบบใช้หัวนับ (Pin & Blade)
 • ถาดใส่กระดาษสามารถใส่กระดาษได้สูงสุด 300 มิลลิเมตร (11.8 นิ้ว)
 • สามารถกำหนดจำนวน และกำหนดระยะคั่นกระดาษได้ (ทุกๆ 2 – 1,000 แผ่น)
 • หน้าจอระบบสัมผัส
 • สามารถเชื่อมต่อกับ PC เพื่อเก็บข้อมูลได้
 • ความสูงของโต๊ะเวลาใช้งาน 760 มิลลิเมตร
 • ใช้กำลังไฟฟ้า 620 วัตต์ กระแสไฟ 220 โวลท์
 • ขนาดเครื่อง (กว้าง x ยาว x สูง) 900 x 1,086 x 1,350 มิลลิเมตร
 • น้ำหนัก 150 กก.
 • ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น
สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม