เครื่องนับกระดาษ, การ์ด, ซองจดหมาย Countron Touch

เครื่องนับกระดาษตัวเครื่องใช้งานง่าย หัวนับแข็งแรง ทนทาน สำหรับตรวจสอบจำนวนกระดาษ หรือปริมาณงานเพื่อความถูกต้องและแม่นยำ ในการบรรจุหีบห่อ สำหรับจัดส่งลูกค้า เหมาะสำหรับงานปริมาณมากๆ ที่ต้องการความถูกต้อง เที่ยงตรง แม่นยำ และลดระยะเวลาในการทำงาน