เครื่องนับกระดาษ, การ์ด, ซองจดหมาย Countron AT

เครื่องนับกระดาษตัวเครื่องใช้งานง่าย หัวนับแข็งแรง ทนทาน สำหรับตรวจสอบจำนวนกระดาษปริมาณงานเพื่อความถูกต้องและแม่นยำในการบรรจุหีบห่อ สำหรับการจัดส่งลูกค้า เหมาะสำหรับงานปริมาณมากๆ ที่ต้องการความถูกต้อง เที่ยงตรง แม่นยำ และลดระยะเวลาในการทำงาน