เครื่องพันพาเลท Wrapping Machine

เครื่องพันฟิล์มยืดรุ่น T1650F ใช้สำหรับพันฟิล์มยืดรอบพาเลทที่บรรทุก ฟิล์มพิเศษในขณะที่ผลิตภัณฑ์ถูกขนส่งและจัดเก็บเพื่อป้องกันรูปแบบเสียหาย นอกจากนี้ ยังสามารถแยกและระบุน้ำหนักที่ห่อไว้ได้อย่างง่ายดาย