เครื่องพับกระดาษอัตโนมัติ Uchida EZF-200

เครื่องพับกระดาษ รุ่นตั้งโต๊ะ ช่วยให้งานพับกระดาษไม่สิ้นเปลืองเวลาใช้งานง่าย ความเร็ว 2,400 – 14,400 แผ่น/ ชั่วโมง ถาดพับกระดาษ 2 ถาด การตั้งค่าด้วยระบบ manual รองรับกระดาษขนาด B7 – A3 ขนาดใหญ่สุด 300 x 432 มิลลิเมตร ขนาดเล็กสุด 91 x 128 มิลลิเมตร พับครึ่ง