เครื่องพับกระดาษอัตโนมัติ Morgana MajorFold

เครื่องรองรับกระดาษหลากหลายรูปแบบ ความเร็วในการพับสูงสุด 27,500 แผ่น/ ชั่วโมง ระบบการทำงานแบบลมดูด การตั้งค่าแบบอัตโนมัติ รองรับกระดาษขนาด 674 x 365 มิลลิเมตร หนาสูงสุด 240 แกรม ถาดใส่เอกสารใส่ได้ครั้งละ 500 แผ่น