เครื่องพับกระดาษอัตโนมัติ IDEAL 8306

ความเร็วในการพับ 6,900 แผ่น/ ชั่วโมง  รองรับกระดาษขนาด  A4  ความหนาของกระดาษ 60 – 120 แกรม สามารถพับกระดาษแบบ  letter, zigzag, double parallel และ single fold การทำงานง่าย