เครื่องพับบรรจุซองอัตโนมัติ Quadient (Neopost) DS-95i

ความเร็วสูงสุด 4,000 ซอง/ชั่วโมง รองรับปริมาณงานไม่เกิน 100,000 ซอง/เดือน ช่วยให้งานเอกสาร เช่น จดหมายประชาสัมพันธ์ ใบแจ้งหนี้ จดหมายตอบรับ จดหมายเตือน จดหมายเวียน กรมธรรม์ รายการส่งเสริมการขาย สามารถทำได้เองภายในบริษัท หลายๆ บริษัทยังคงใช้แรงงานในการพับและบรรจุเอกสารใส่ซอง การทำเช่นนี้ ไม่เพียงแต่สิ้นเปลืองเวลา ยังมีผมต่อแรงจูงใจในการทำงาน และยังทำให้เอกสารที่ต้องส่งให้ลูกค้าล่าช้า จะดีกว่าหรือไม่ ที่มีเครื่องมือมาช่วยให้งานเสร็จเร็วขึ้น ตัวเครื่องรองรับ omr, 1d barcode, 2d barcode ช่วยให้ทุกแผ่นเข้าซองอย่างถูกต้อง ทางบริษัทมีเครื่องสาธิตสามารถยกไปทดสอบพร้อม present เกี่ยวกับตัวเครื่อง รายละเอียดต่างๆ ของสินค้า ไม่มีค่าใช้จ่าย