เครื่องพับบรรจุซองอัตโนมัติ Quadient (Neopost) DS-200i

เครื่องพับบรรจุซองอัตโนมัติ Quadient (Neopost) DS-200i

เครื่องพับและบรรจุเอกสารใส่ซองอัตโนมัติ สามารถจัดการงานเอกสารประเภทต่างๆ เช่น จดหมายตอบรับ, ใบแจ้งหนี้, จดหมายเตือน, จดหมายเวียน, จดหมายประชาสัมพันธ์, รายการส่งเสริมการขาย, โบว์ชัวร์, ใบปลิว, Direct mail, และ จดหมายต่างๆ ได้เองภายในบริษัทหรือแผนก โดยไม่ต้องจ้าง Outsource หรือใช้พนักงานจํานวนมากในการพับอีกต่อไป ช่วยประหยัดและควบคุมค่าใช้จ่ายและยังเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานให้กับบริษัท รองรับงานสูงสุด 200,000 ซองต่อเดือนตัวเครื่องรองรับ omr, 1d barcode, 2d barcode ช่วยให้ทุกแผ่นเข้าซองอย่างถูกต้อง
 • ทางบริษัทมีเครื่องสาธิตสามารถยกไปทดสอบพร้อม present เกี่ยวกับตัวเครื่อง รายละเอียดต่างๆ ของสินค้า ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • ความเร็วในการพับและบรรจุซองสูงสุด 5,000 ซอง/ ชั่วโมง (ปรับความเร็วได้)
 • มีถาดรวมชุดในการพับ สามารถพับรวมชุดและบรรจุซองได้สูงสุด 8 แผ่น/ ซอง
  หรือ 8 แผ่น/ เซ็ต (ได้สูงสุด 3 เซ็ต)
 • เมื่อเปรียบเทียบกับการพับและบรรจุซองด้วยมือ เครื่องสามารถทํางานได้เร็วกว่าถึง 45 เท่า
 • ถาดใส่เอกสาร รองรับเอกสารขนาด A4
  (ความสูง 148-305 มม.) (ความกว้าง 93-216 มม.) (ความหนา 70-250 แกรม) 
 • ถาดแทรกเอกสาร (HCVF) รองรับเอกสารขนาด A6-A4
  (ความสูง 93-216 มม.) (ความกว้าง 148-305 มม.) (ความหนา 80 แกรม – 6 มิลลิเมตร)
 • ถาดใส่เอกสาร และถาคแทรกเอกสาร (HCVF) ได้สูงสุดถาดละ 1000 แผ่น (80 แกรม)
  (ถาดมาตรฐานได้สูงสุดถาดละ 500 แผ่น) 
 • รองรับซองเอกสารขนาด C5 #10, C4 (ความสูง 99-330 มม.) (ความกว้าง 225-254 มม.) 
 • ถาดใส่ซองจดหมายได้สูงสุดครั้งละ 800 ซอง
  (ใส่ได้ต่อเนื่อง โดยไม่ต้องหยุดการทํางานของเครื่อง) 
 • มีถาดรวมในการพับ สามารถพับและบรรจุเอกสารใส่ซองได้สูงสุด 8 แผ่นต่อซอง
  (สําหรับพับ 3 แบบแนวตั้ง) และ 25 แผ่นสําหรับการรวมแบบไม่พับแนวนอน (หนาสูงสุด 2.5 มม.) 
 • สามารถใส่เอกสารได้สูงสุด 50 แผ่น หรือ 6 มิลลิเมตร (ใส่ซอง C4 แบบไม่พับ)
 • หน้าจอแบบสัมผัส ขนาดจอ 22 นิ้ว ควบคุมการทํางานด้วยระบบคอมพิวเตอร์
  (PC Control) / บันทึกงานที่ใช้ประจํา ได้ไม่จํากัด 
 • เครื่องสามารถปรับระดับความเร็วได้ และยังบอกจํานวนซองที่พับบรรจุ และเวลาที่ใช้ในการทํา 
 • สามารถเลือกปิดผนึกซองได้ และเลือกพับหรือบรรจุอย่างเดียว
 • สามารถพับเอกสารแบบ C Fold, Z Fold, Single Fold, Double Fold และ No Fold 
 • สามารถใส่ใบแผ่นพับ โบว์ชัวร์ ซองจดหมายตอบรับ ใบแทรกขนาด หรือหนังสือขนาด A4  
 • มีระบบป้องกันการดึงกระดาษซ้อน จึงมั่นใจได้ว่าเอกสารจะถูกต้องและสมบูรณ์ 
 • รองรับการอ่าน 2D Barcode, 1D Barcode, OMR โดยอ่านได้ตลอดทั้งแผ่น ง่ายกับการจัดการเอกสารที่แต่ละชุดไม่เท่ากัน 
สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม