เครื่องพับบรรจุซองอัตโนมัติ Quadient (Neopost) DS-600i

เครื่องพับบรรจุซองอัตโนมัติ Quadient (Neopost) DS-600i

เครื่องพับและบรรจุเอกสารใส่ซองอัตโนมัติ สามารถจัดการงานเอกสารประเภทต่างๆ เช่น จดหมายตอบรับ, ใบแจ้งหนี้, จดหมายเตือน, จดหมายเวียน, จดหมายประชาสัมพันธ์, รายการส่งเสริมการขาย, โบว์ชัวร์, ใบปลิว, Direct mail, และ จดหมายต่างๆ ได้เองภายในบริษัทหรือแผนก โดยไม่ต้องจ้าง Outsource หรือใช้พนักงานจํานวนมากในการพับอีกต่อไป ช่วยประหยัดและควบคุมค่าใช้จ่ายและยังเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานให้กับบริษัท รองรับงานสูงสุด 300,000 ซอง/ เดือน
 • ทางบริษัทมีเครื่องสาธิตสามารถยกไปทดสอบพร้อม present เกี่ยวกับตัวเครื่อง รายละเอียดต่างๆ ของสินค้า ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • ความเร็วในการพับและบรรจุซองสูงสุด 6,000 ซอง/ ชั่วโมง
 • มีถาดใส่เอกสารเลือกได้สูงสุด 4 ถาด และเลือกถาดแทรกเอกสาร (HCVF) ได้สูงสุด 7 ถาด
 •  เมื่อเปรียบเทียบกับการพับและบรรจุซองด้วยมือ เครื่องสามารถทำงานได้เร็วกว่าถึง 54 เท่า
 • ถาดใส่เอกสารรวมสูงสุด 2,000 แผ่น (เลือกได้ ถาดละ 500 แผ่น 4 ถาด หรือ 1,000 แผ่น 1 ถาด 500 แผ่น 2 ถาด)
 • ถาดใส่เอกสารรองรับเอกสารขนาด A4 (ทั้งแนวตั้ง และแนวนอน)
  (ความสูง 148-305 มม.) (ความกว้าง 93-216 มม.) (ความหนา 70-250 แกรม)
 • ถาดใส่เอกสารสามารถเลือกการเชื่อมต่อ (Link) (ถาดบนหมดให้ดึงถาดล่าง เมื่อถาดล่างหมดให้ดึงถาดบนต่อเนื่อง)
 • ถาดแทรกเอกสาร (HCVF) ได้สูงสุดถาดละ 1000 แผ่น (80 แกรม) (ระหว่างทำงานเติมได้เรื่อยๆ)
 • ถาดแทรกเอกสาร (HCVF) รองรับเอกสารขนาด A6-A4
  (ความสูง 93-216 มม.) (ความกว้าง 148-305 มม.) (ความหนา 80 แกรม – 6 มม.)
 • ถาดใส่ซองจดหมายได้ครั้งละ 800 ซอง (ใส่ได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องหยุดการทำงานของเครื่อง)
 • รองรับซองเอกสารขนาด C5 ,#10, C4 (ความสูง 99-330 มม.) (ความกว้าง 225-254 มม.)
 • มีถาดรวมในการพับสามารถพับและบรรจุเอกสารใส่ซองได้สูงสุด 8 แผ่น/ ซอง
 • สามารถใส่เอกสารได้สูงสุด 72 แผ่น หรือ 10 มิลลิเมตร (ใส่ซอง C4 แบบไม่พับ)
 • หน้าจอแบบสัมผัส ขนาดจอ 22 นิ้ว ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (PC Control)
 • บันทึกงานที่ใช้ประจำได้ไม่จำกัด
 • เครื่องสามารถปรับระดับความเร็วได้ และยังบอกจำนวนซองที่พับบรรจุ และเวลาที่ใช้ในการทำ
 • สามารถเลือกปิดผนึกซอง และเลือกพับหรือบรรจุอย่างเดียว
 • สามารถพับเอกสารแบบ C Fold, Z Fold, Single Fold, Double Fold และ No Fold
 • สามารถใส่ใบแผ่นพับ โบว์ชัวร์ ซองจดหมายตอบรับ ใบแทรก หรือหนังสือขนาด A4
 • มีระบบป้องกันการดึงกระดาษซ้อน จึงมั่นใจได้ว่าเอกสารจะถูกต้องและสมบูรณ์
 • รองรับการอ่าน 2D Barcode, 1D Barcode, OMR โดยอ่านได้ตลอดทั้งแผ่นง่ายกับการจัดการเอกสารที่แต่ละชุดไม่เท่ากัน
 • ผลิตจากประเทศอังกฤษ
สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม