เครื่องพับบรรจุซองอัตโนมัติ Quadient (Neopost) DS-1200i

เครื่องพับและบรรจุเอกสารใส่ซองอัตโนมัติสามารถจัดการงานเอกสารประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น จดหมายตอบรับ, ใบแจ้งหนี้, จดหมายเตือน, จดหมายเวียน, จดหมายประชาสัมพันธ์, รายการส่งเสริมการขาย, โบว์ชัวร์, ใบปลิว, Direct mail, และ จดหมายต่างๆ ได้เองภายในบริษัท หรือแผนก โดยไม่ต้องใช้พนักงานจำนวนมากในการพับอีกต่อไป จึงช่วยประหยัดและควบคุมค่าใช้จ่าย และยังเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับบริษัท รองรับงานสูงสุด 1,000,000 ซอง/ เดือน