เครื่องพับบรรจุซองอัตโนมัติ Quadient (Neopost) DS-85i

เครื่องพับและบรรจุเอกสารใส่ซองอัตโนมัติสามารถจัดการงานเอกสารประเภทต่างๆ จดหมายตอบรับ, ใบแจ้งหนี้, จดหมายเตือน, จดหมายเวียน, จดหมายประชาสัมพันธ์, รายการส่งเสริมการขาย, โบว์ชัวร์, ใบปลิว, Direct mail, และ จดหมายต่างๆ ได้เองภายในบริษัท หรือแผนกโดยไม่ต้องจ้าง Outsource หรือใช้พนักงานจำนวนมากในการพับอีกต่อไปช่วยประหยัด และควบคุมค่าใช้จ่ายและยังเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับบริษัทรองรับงานสูงสุด 100,000 ซอง/ เดือน
  • ทางบริษัทมีเครื่องสาธิตสามารถยกไปทดสอบพร้อม present เกี่ยวกับตัวเครื่อง รายละเอียดต่างๆ ของสินค้า ไม่มีค่าใช้จ่าย