เครื่องพับบรรจุซองอัตโนมัติ Quadient (Neopost) DS-40i

เครื่องพับและบรรจุเอกสารใส่ซองอัตโนมัติสามารถจัดการงานเอกสารประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น จดหมายตอบรับ, ใบแจ้งหนี้, จดหมายเตือน, จดหมายเวียน, จดหมายประชาสัมพันธ์, รายการส่งเสริมการขาย, โบว์ชัวร์, ใบปลิว, Direct mail, และ จดหมายต่างๆ ได้เองภายในบริษัท หรือแผนก โดยไม่ต้องจ้าง Outsource หรือใช้พนักงานจำนวนมากในการพับอีกต่อไป จึงช่วยประหยัด และควบคุมค่าใช้จ่ายและยังเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับบริษัท รองรับงานสูงสุด 10,000 ซอง/ เดือน
  • ทางบริษัทมีเครื่องสาธิตสามารถยกไปทดสอบพร้อม present เกี่ยวกับตัวเครื่อง รายละเอียดต่างๆ ของสินค้า ไม่มีค่าใช้จ่าย