เครื่องพับบรรจุซองอัตโนมัติ Quadient (Neopost) DS-64i

เครื่องพับบรรจุซองอัตโนมัติ Quadient (Neopost) DS-64i

เครื่องพับและบรรจุเอกสารใส่ซองอัตโนมัติ สามารถจัดการงานเอกสารประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจดหมายตอบรับ, ใบแจ้งหนี้, จดหมายเตือน, จดหมายเวียน, จดหมายประชาสัมพันธ์, รายการส่งเสริมการขาย, โบว์ชัวร์, ใบปลิว, Direct mail, และ จดหมายต่างๆ ได้เองภายในบริษัทหรือแผนก โดยไม่ต้องจ้าง Outsource ใช้พนักงานจํานวนมากในการพับอีกต่อไป จึงช่วย ประหยัดและควบคุมค่าใช้จ่ายและยังเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานให้กับบริษัท รองรับงานสูงสุด 40,000 ซอง/ เดือน
 • ทางบริษัทมีเครื่องสาธิตสามารถยกไปทดสอบพร้อม present เกี่ยวกับตัวเครื่อง รายละเอียดต่างๆ ของสินค้า ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • ความเร็วในการพับและบรรจุซอง 2,000 ซอง/ ชั่วโมง (2,500 ซอง/ ชั่วโมง premium pack)
 • เมื่อเปรียบเทียบกับการพับและบรรจุซองด้วยมือ เครื่องสามารถทำงานได้เร็วกว่าถึง 16-21 เท่า
 • มีถาดใส่เอกสาร 2+1 (2 ช่องเอกสาร กับ 1 ช่องใบแทรก)
 • รองรับเอกสารขนาด A4
  (ความสูง 90-356 มม.) (ความกว้าง 130-236 มม.) (ความหนา 60-250 แกรม) 
 • ถาดใส่เอกสารได้สูงสุดถาดละ 325 แผ่น (80 แกรม)
 • รองรับซองเอกสารขนาด C5, 6″x9”, C5/6, DL, #10
  (ความสูง 90-162 มม.) (ความกว้าง 160-248 มม.) 
 • ถาดใส่ซองจดหมายได้ครั้งละ 150 ซอง
 • มีถาดรวมในการพับ สามารถพับและบรรจุเอกสารใส่ซองได้สูงสุด 5 แผ่น/ ซอง
  (หนาสูงสุด 2 มม.)
 • มีระบบ Load’ n Go เครื่องสามารถคํานวณค่าซอง และค่ากระดาษได้เอง
 • สามารถเลือกปิดผนึกซองได้ และเลือกพับหรือบรรจุอย่างเดียว
 • สามารถพับเอกสารแบบ C Fold, Z Fold, Single Fold, Double Fold และ No Fold
 • หน้าจอสีระบบสัมผัส ขนาด 7 นิ้ว
 • สามารถใส่ใบแผ่นพับ โบว์ชัวร์ ซองจดหมายตอบรับ และใบแทรกขนาด A5
 • มีระบบป้องกันการดึงกระดาษซ้อน จึงมั่นใจได้ว่าเอกสารจะถูกต้องและสมบูรณ์
 • รองรับการอ่าน 1d, 24 Barcode, OMR, 24 barcode เป็น 2d barcode
 • สามารถบันทึกงานที่ใช้ประจํา ได้ถึง 50 งาน
 • ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก) 1200 x 520 x 420 มม. 
 • น้ําหนัก 75 กก.
สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม