เครื่องพับบรรจุซองอัตโนมัติ Quadient (Neopost) DS-180i

เครื่องพับบรรจุซองอัตโนมัติ Quadient (Neopost) DS-180i

เครื่องพับและบรรจุเอกสารใส่ซองอัตโนมัติ สามารถจัดการงานเอกสารประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น จดหมายตอบรับ, ใบแจ้งหนี้, จดหมายเตือน, จดหมายเวียน, จดหมายประชาสัมพันธ์, รายการส่งเสริมการขาย, โบว์ชัวร์, ใบปลิว, Direct mail, และ จดหมายต่างๆ ได้เองภายในบริษัทหรือแผนก โดยไม่ต้องจ้าง Outsource หรือใช้พนักงานจํานวนมากในการพับอีกต่อไป ช่วยประหยัดและควบคุมค่าใช้จ่ายและยังเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานให้กับบริษัท รองรับงานสูงสุด 180,000 ซองต่อเดือนตัวเครื่องรองรับ omr, 1d barcode, 2d barcode ช่วยให้ทุกแผ่นเข้าซองอย่างถูกต้อง
 • ทางบริษัทมีเครื่องสาธิตสามารถยกไปทดสอบพร้อม present เกี่ยวกับตัวเครื่อง รายละเอียดต่างๆ ของสินค้า ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • ความเร็วสูงสุดในการพับและบรรจุซอง 4,500 ซอง/ ชั่วโมง
  (5,500 ซอง/ ชั่วโมง premium pack)
 • มีถาดใส่เอกสารหลัก 3 ถาด (สามารถเพิ่มจำนวนได้ 1-17 ถาด)
 • เมื่อเปรียบเทียบกับการพับและบรรจุซองด้วยมือ เครื่องสามารถทำงานได้เร็วกว่าถึง 37-48 เท่า
 • รองรับเอกสารขนาด
  A4 (ความสูง 76-406 มม.) (ความกว้าง 140-228 มม.) (ความหนา 60 120 แกรม) 
 • ถาดใส่เอกสารได้สูงสุดถาดละ 500 แผ่น (80 แกรม)
 • ถาดใส่เอกสารแทรกรองรับเอกสารที่มีความหนา 4 มม. (Option)
 • รองรับซองเอกสารขนาด C5, 6″x9”, C5/6
  (ความสูง 89-165 มม.) ความกว้าง 152-264 มม.)
 • ถาดใส่ซองจดหมายได้สูงสุดครั้งละ 800 ซอง
 • มีถาดรวมในการพับ สามารถพับและบรรจุเอกสารใส่ซองได้สูงสุด 16 แผ่น
  (C5) สูงสุด 8 แผ่น (DL) (หนาสูงสุด 6 มม.) 
 • สามารถเลือกปิดผนึกซองได้ และเลือกพับหรือบรรจุอย่างเดียว
 • สามารถพับเอกสารแบบ C Fold, Z Fold, Single Fold, Double Fold และ No Fold 
 • สามารถใส่ใบแผ่นพับ โบว์ชัวร์ ซองจดหมายตอบรับ และใบแทรกขนาด A5
 • หน้าจอสี ระบบสัมผัส
 • มีระบบป้องกันการดึงกระดาษซ้อน และระบบเช็คความหนากระดาษก่อน
  เข้าซองจึงมั่นใจได้ว่าเอกสารจะถูกต้องและสมบูรณ์
 • รองรับการอ่าน 14, 2d Barcode, OMR ง่ายกับการจัดการเอกสารที่แต่ละชุด
  มีเอกสารไม่เท่ากัน (Option)

 • มีระบบ manual feed

 • สามารถบันทึกงานที่ใช้ประจํา ได้ไม่จํากัด

 • ระบบการตั้งค่าการพับเป็นแบบอัตโนมัติ

 • ผลิตจากประเทศอังกฤษ

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม