เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ SecureFold 4170s

เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ SecureFold 4170s

เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ สามารถจัดการงาน สลิปเงินเดือน จดหมายแจ้งเตือนใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารประเภทจดหมาย รายการส่งเสริมการขายรหัสบัตรเครดิต ข้อมูลยังเป็นความลับ แถมยังช่วยประหยัดเวลา ควบคุมค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รองรับงานสูงสุด 1,000,000 ฟอร์ม/ เดือน

Wordl No.1 Desktop Pressure Sealer

ทางบริษัทมีเครื่องสาธิตสามารถยกไปทดสอบพร้อม present
เกี่ยวกับตัวเครื่องและรายละเอียดต่างๆ ของสินค้า ไม่มีค่าใช้จ่าย

 • ความเร็วในการพับและกดกระดาษ 17,000 แผ่น/ ชั่วโมง (เลือกปรับความเร็วได้)
 • มีถาดสำหรับบรรจุกระดาษขาเข้าได้สูงสุด 1,500 แผ่น
 • เป็นเครื่องพับและกดปิดผนึกโดยใช้เฉพาะแรงกดไม่ใช้ความร้อน
 • สามารถพับกระดาษพร้อมปิดผนึกที่มีความหนา 80-120 แกรม/ ตารางเมตร
 • สามารถรองรับกระดาษชนิดแผ่นได้ คือขนาด A4, Letter, Legal 14”, B4
 • สามารถพับรูปแบบ Z-Fold, V-Fold, C-Fold
 • ชุดดึงกระดาษแบบลูกยาง 3 Super FRR มาพร้อมพับลมเป่ากระดาษ
 • มีเซ็นเซอร์วัดความหนาของกระดาษ แบบ Ultrasonic ป้องกันกระดาษซ้อน
 • มีหน้าจอแสดงจำนวนกระดาษที่พับ พร้อมทั้งตั้งค่าจำนวนพับได้ล่วงหน้า หรือตั้งค่าการพับเป็นชุดได้
 • มีรีโมทสั่งการทำงานระยะไกล Romocon
 • มีรูปแบบการพับ และตำแหน่งในการปรับที่ตัวเครื่อง
 • มีชุดกดทับกระดาษ 2 ชุด เพิ่มแรงกดให้แน่นมากขึ้น
 • ขนาดเครื่อง (กว้าง x ยาว x สูง) 680 x 580 x 780 มิลลิเมตร น้ำหนัก 110 กิโลกรัม
 • ผลิตจากประเทศเกาหลีใต้
 • รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี
สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม