เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ SF2055s

เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ SF2055s

เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ สามารถจัดการงาน สลิปเงินเดือน จดหมายแจ้งเตือน ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารประเภทจดหมาย รายการส่งเสริมการขาย รหัสบัตรเครดิต ข้อมูลยังเป็นความลับ แถมยังช่วยประหยัดเวลาควบคุมค่าใช้จ่ายเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เหมาะสำหรับปริมาณงาน 20,000 ฟอร์ม/ เดือน

Wordl No.1 Desktop Pressure Sealer

ทางบริษัทมีเครื่องสาธิตสามารถยกไปทดสอบพร้อม present
เกี่ยวกับตัวเครื่องและรายละเอียดต่างๆ ของสินค้า ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติของเครื่อง
 • ความเร็วในการพับและกดกระดาษ 5,500 แผ่น/ ชั่วโมง
 • มีถาดสำหรับบรรจุกระดาษขาเข้าได้สูงสุด 150 แผ่น
 • เป็นเครื่องพับและกดปิดผนึกโดยใช้เฉพาะแรงกดไม่ใช้ความร้อน
 • สามารถพับกระดาษพร้อมปิดผนึกที่มีความหนา 80-120 แกรม/ ตารางเมตร
 • สามารถรองรับกระดาษชนิดแผ่นได้ คือขนาด A4, Letter, Legal 14”
 • สามารถพับรูปแบบ Z-Fold, V-Fold, C-Fold (ต้องใช้อุปกรณ์เสริม)
 • มีระบบการตั้งความหนาของกระดาษ
 • มีหน้าจอแสดงจำนวนกระดาษที่พับ
 • มีรูปแบบการพับ และตำแหน่งในการปรับที่ตัวเครื่อง
 • ระดับความดังของเสียงเท่ากับ 45 เดซิเบล
 • ขนาดเครื่อง (กว้างxยาวxสูง) 320 x 390 x 280 มิลลิเมตร น้ำหนัก 22 กิโลกรัม
 • ผลิตจากประเทศเกาหลีใต้
 • รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี
สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม