เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ SecureFold 4090s inline

เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติรุ่นต่อเชื่อมเครื่องพิมพ์ สำหรับงานเอกสารที่เป็นความลับ ข้อมูลที่ไม่ต้องการให้เปิดเผย รวมถึงรูปแบบงานที่แม้กระทั่งผู้สั่งพิมพ์ก็ไม่สามารถเห็นข้อมูลได้ เช่น สลิปเงินเดือน รหัสบัตรเครดิต ATM หรือจดหมายเวียนระดับสูงได้เอง ภายในบริษัทหรือแผนก ช่วยเก็บข้อมูลให้ยังเป็นความลับอยู่ แถมยังประหยัดเวลา ควบคุมค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เหมาะสำหรับปริมาณงาน 30,000 ฟอร์ม/ เดือน