เครื่องพับเย็บมุงหลังคา Morgana BM-2000s

เครื่องพับเย็บมุงหลังคา Morgana BM-2000s

เครื่องเรียงและพับเย็บมุงหลัง ความเร็วการทำงานของเครื่อง 3,000 เล่ม/ ชั่วโมง การทำงานของเครื่องสามารถรองรับกระดาษได้เล็กสุด A5 และขนาดใหญ่สุด SRA3 การใช้งานสะดวกรวดเร็วเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
  • ถาดใส่เอกสาร 10 ถาด
  • รองรับกระดาษขนาดใหญ่สุด 328 x 469 (SRA3)
  • รองรับกระดาษขนาดเล็กสุด 120 x 210 (A5)
  • รองรับกระดาษหนา 50 – 250 แกรม
  • เย็บได้หนาสุด 30 แผ่น/ ชุด (120 หน้า)
  • ความเร็วสูงสุด 3,000 เล่ม/ ชั่วโมง
  • เชื่อมต่อชุดตัดท้าย ชุดทำสันเหลี่ยม
สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม